O Nas

Fundacja Praw Człowieka „Pełnoprawni.pl” powstała 14 lutego 2019 roku z inicjatywy Fundatora, Janusza Krzeszewskiego oraz Zarządu – Moniki Krzeszewskiej i Rafała Goliana.
„Masz prawo do szczęścia” – to motto naszej Fundacji, które przyświeca jej założycielom. Działalność Fundacji ma pomagać w realizacji tego przesłania, które jest wartością należną każdemu człowiekowi.
Celami Fundacji Pełnoprawni.pl jest doradztwo i pomoc prawna dla potrzebujących, przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, mobbingowi, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób ze słabiej rozwiniętych regionów poprzez np. zmniejszenie dysproporcji w dostępie do narzędzi prawnych, ponadto działalność edukacyjna, a także wspieranie organizacji i instytucji zwalczających negatywne zjawiska społeczne.
Podopiecznym Fundacji może stać się każdy, kto potrzebuje pomocy.
Nasz zespół stanowią osoby, które mają doświadczenie w innych fundacjach, stowarzyszeniach, czy spółdzielniach socjalnych. Ponadto współpracujemy z wysoce wykwalifikowanymi prawnikami, psychologami mającymi doświadczenie terapeutyczne, psychometrami, coachami, którzy wspierają nas w niesieniu pomoc potrzebującym i tym samym realizacji zadań statutowych Fundacji.
Pamiętaj – Masz prawo do szczęścia!