Misją Fundacji Praw Człowieka Pełnoprawni.pl jest udzielanie bezpłatnych porad prawnych, a także pomocy prawnej, jak również udostępnianie nowoczesnych narzędzi prawnych wszystkim osobom i podmiotom, które tego potrzebują.

Zapewniamy wsparcie na różnych płaszczyznach prawa, obejmujących prawo rodzinne, czy prawa pracownicze. Wspieramy również osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dyskryminacją ze względu na: płeć, wiek, wiarę, rasę, pochodzenie, poglądy, czy orientację psychoseksualną. Inicjujemy i wspieramy akcje zwalczające mobbing i molestowanie seksualne.

Realizujemy te zadania poprzez doradztwo, pomoc prawną, wdrażanie nowoczesnych narzędzi prawnych, a także propagując kompleksowe rozwiązania prawne i wspierając instytucje, organizacje oraz osoby fizyczne i prawne, służące ochronie praw osób potrzebujących pomocy.
Istotnym aspektem działalności Fundacji jest również szerzenie edukacji prawnej. Niski poziom świadomości na temat przysługujących praw to bardzo istotny problem współczesnego społeczeństwa.

Tak określone zasady są podstawą efektywnego działania Fundacji Praw Człowieka Pełnoprawni.pl, której obiektami są niezmiennie osoby potrzebujące pomocy prawnej.